ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2020 - Ročník 56 - Číslo 1
strany: 1-50Obsah čísla

EDITORIAL

strana 3
PřEDSTAVUJEME NOVé EDITORY

strana 4
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE..

strany 5-12
přEHLEDOVé čLáNKY - KARDIOVASKULáRNí PATOLOGIE II.
Novinky v klinické diagnostice ischemické choroby srdeční a aktuální doporučené terapeutické postupy
Bouzková K.
strana 13
Abstrakt
Diferenciální diagnostika tumorózních lézí srdce
Matějková A., Fabián O.
strana 18
Abstrakt
Aktuální nomenklatura a histopatologická kritéria pro hodnocení nezánětlivých degenerativních onemocnění aorty
Fabián O.
strana 26
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Echinococcus multilocularis: Diagnostický problém v punkční biopsii jater –kazuistika
Chlumská A., Mukenšnabl P., Němcová J., Nedbalová L., Hrabal P., Ryska M., Michalová K.
strana 32
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Vzácný podtyp papilárního renálního karcinomu (kazuistika)
Wacquet J., Richard-Coulet E., Varinot J., Hes O., Compérat E.
strana 35
PDF (Full text)Open Access
přEHLEDOVý čLáNEK
Úloha patologa v chirurgickém stagingu karcinomu děložního hrdla
Sehnal B., Kinkorová Luňáčková I., Zikán M., Kmoníčková E., Sláma J.
strana 38
Abstrakt
kAPITOLY Z HISTORIE
Prof. Dr. Leo Taussig - zapomenutý průkopník komplexní cytologie mozkomíšního moku
Dušková J., Sobek O.
strana 45
Jessenius o srdci
Šteiner I.
strana 47

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Leden 2020 - Ročník 65 - Číslo 1
strany: 1-14Obsah čísla

přEHLEDOVý čLáNEK
Molekulární pitva a náhlá srdeční smrt u mladých lidí
Rücklová K., Kulvajtová M., Krebsová A., Dobiáš M, Petřková J.
strana 2
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu