ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2014 - Ročník 50 - Číslo 4
strany: 107-160Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Novinky v patologii prostaty
Weisheng Xu, Ming Zhou
strana 120
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Novinky v patologii močového měchýře
Eva Compérat
strana 129
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
International Society of Urological Pathology (ISUP) Vancouver Classification of Renal Neoplasia 2012
Ondřej Hes
strana 137
Abstrakt
Postavenie a význam cytológie moča v diagnostike uroteliálnych nádorov
Ondrej Ondič, Robert Slunéčko, Marián Švajdler ml.
strana 142
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Izolovaná metastáza do srdce z maligního fyloidního nádoru s osteosarkomatózní diferenciací
Jirka Mačák, Pavel Hurník, Jana Dvořáčková, Jana Mačáková
strana 146
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Morfologické a elektrofyziologické změny v srdečních síních zemřelých s fibrilací síní – pilotní studie
Adéla Matějková, Ivo Šteiner
strana 150
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Bartov syndróm asociovaný s epidermolysis bullosa junctionalis a s atréziou pyloru. Nekroptická kazuistika
Katarína Adamicová, Tomáš Balhárek, Lucia Lúčanová, Oľga Nyitrayová, Želmíra Fetisovová
strana 155
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
INFORMACE
Novinky v testování RAS u kolorektálního karcinomu - konsensus z pracovního setkání zástupců referenčních laboratoří
Aleš Ryška
strana 158

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2014 - Ročník 59 - Číslo 4
strany: 39-60Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Možnosti molekulárně genetického stanovení věku jednotlivce z biologických stop
Marie Korabečná
strana 52
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PůVODNí PRáCE
Patomorfologie zánětlivé odpovědi na poranění mozku, hladiny interleukinů v krvi a genové polymorfismy
David Vajtr, Drahomira Springer, Libor Stanek, Oldrich Benada, Filip Samal, Michal Beran, Premysl Strejc, Richard Prusa, Tomas Zima
strana 40
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Etanolom-indukovaná ketoacidóza: potenciálna príčina smrti u chronických alkoholikov
Ivana Komáreková, Martin Janík
strana 48
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Příčiny smrti a nálezy na srdci u pacientů s kardiostimulátorem nebo implantabilním kardioverterem-defibrilátorem zemřelých v nemocnici
Petr Dvořák, Miroslav Novák, Pavel Kamarýt, Bronislava Slaná, Jolana Lipoldová, Pavel Dvořák, Karel Veselý
strana 55
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu